PRE BEZPEČNEJŠÍ ŽIVOT

Chránime naše mesto a domovy

v prípade akéhokoľvek problému nás neváhajte kontaktovať

MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
MESTSKÁ POLÍCIA ŠAĽA
159
Z policajného zápisníka

Aktuálne informácie a novinky

00 +

rokov
s vami

00 +

udelených
pokút

00 +

preventívnych
prednášok

00 +

riešených
prípadov

image
image
image
kpt. Mgr. Peter Krokavec

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí

v oblasti verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Služby občanov

Viac informácií

Naše povinnosti

Viac informácií

Spoznaj svojho policajta

Príslušníci mestskej polície v Šali

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Z médií

Napísali o nás