História MsP

MsP Šaľa

Mestská polícia v Šali bola zriadená ako jedna z prvých na Slovensku. V uplynulých dňoch oslavovali mestskí policajti 25. výročie svojho založenia. Svoju činnosť začali 11-ti príslušníci v typických čiernych uniformách 1. mája 1991. Za prvého náčelníka mestskej polície bol vtedy menovaný náš súčasný primátor Jozef Belický. Mestská polícia Šaľa sa stala súčasťou celoslovenského vývoja mestských a obecných polícií. Vzdelávanie v kanadských policajných zložkách a zapájanie sa do medzinárodných policajných organizácií vyvrcholilo odbornými stážami v kanadských policajných zložkách a najmä programom Junior Police Venturers, v ktorom desať slovenských detí (z toho 4 zo Šale) absolvovalo stáž pre dobrovoľníkov kriminálnej prevencie v kanadskom Halifaxe. Detskí dobrovoľníci potom na Slovensku vykonali stovky prednášok svojim rovesníkom o možnostiach ako sa chrániť pred kriminalitou a drogovými závislosťami.

108 760 riešených prípadov, 1511 preventívnych prednášok - to sú len niektoré čísla, ktoré sú zapísané v histórii Mestskej polície v Šali za uplynulých 30 rokov. Hodnota zachránených životov, ktorých bolo za tie roky niekoľko, je nevyčísliteľná. Naši mestskí policajti strážia naše života i poriadok v uliciach už tri desaťročia. Oslávili to posvätením sochy sv. Michala Archanjela, patróna mestských policajtov.

Komentáre