Projekt ochrany majetku syntetickou DNA

MsP Šaľa

Palicou na zlodejov a lupičov sa stáva syntetická DNA - neviditeľná účinná zbraň v boji proti kriminalite. Túto revolučnú technológiu, ktorá na zlodejov pôsobí aj preventívne priviezli na Slovensko z Anglicka, kde má výrazné úspechy. Pri jej používaní tam napr. zaznamenali zníženie počtu vlámaní až o 80 percent. Prevencia sa týka krádeží, vlámaní, či lúpežných prepadnutí. Tento moderný spôsob ochrany už využíva aj mesto Šaľa.

Je to jeden z najúčinnejších systémov na označovanie a identifikáciu majetku na svete, ktoré odrádzajú od krádeži a ukradnuté predmety robia nepredajnými. Čo je podstatou syntetickej DNA? Je identifikovateľná podobne ako DNA. Ak si emulziou označíte predmet, ktorý si chcete chrániť, má jedinečnú ochranu. V jednom sete emulzie sa nachádza tisíc mikrobodiek, v ktorých je laserom vyryté špecifické PIN číslo produktu. Po zaschnutí je značku vidieť pod ultrafialovým svetlom a špeciálnymi prístrojmi je možné z mikrobodky prečítať PIN produktu a tým vec identifikovať. Po nanesení emulzie na vec sa ešte označí nálepkou SELECTADNA, ktorá upozorňuje, že je zbytočné kradnúť, pretože označené veci nie je možné predať. Tak tiež samotná emulzia obsahuje syntetickú DNA. Aj obyčajní ľudia môžu na ochranu svojho majetku využiť syntetickú DNA. Môžu si označiť napr. autá, bicykle, počítače, či iný cenný majetok. Je však nutné prihlásiť tento majetok na polícii, kde bude zavedený do databázy centrálnej evidencie chráneného majetku. Nenápadný náter zaschnutej syntetickej DNA obsahuje všetky informácie na ochranu pred zlodejmi. Keď vám niekto ukradne bicykel, polícia v databáze zistí, že nepatrí zlodejovi a identifikuje majiteľa. Pri krádežiach vlámaním, ku ktorým prichádza napr. v školách sú zase účinné tzv. DNA sprchy. Ak páchateľ vchádza po vlámaní do objektu, spustí sa na neho neviditeľná sprcha. Označí ho bez toho, aby si to všimol. Zostanú na ňom tisíce mikrobodiek. Tie sú nezvratným dôkazom o tom, že v čase vlámania bola osoba prítomná na mieste vlámania. Každá čiastočka nesie v sebe kód patriaci chránenému objektu. Postrek sa nedá zmyť vodou, vydrží na pokožke niekoľko týždňov. Podozrivý zbytočne tvrdí, že na mieste vlámania nebol, ÚV lampa ho odhalí. Aj tento systém mesto Šaľa už využíva.

Mestská polícia Šaľa plánuje v jarných mesiacoch začať označovať bicykle obyvateľom mesta Šaľa.  V súčasnej dobe nie sú stanovené presné podmienky k tejto službe, avšak k začiatku jej poskytovania budú presne stanovené a výzva, alebo oznam o začatí označovania bicyklov bude uverejnený spolu s podmienkami. Občan, ktorý bude mať záujem o označenie bicykla bude musieť najskôr hodnoverným spôsobom preukázať vlastnícke právo k veci a následne bude bicykel označený a zaradený do centrálnej evidencie chráneného majetku, o čom bude majiteľovi vystavené aj potvrdenie. Celkový počet označených bicyklov je limitovaný množstvom dostupnej syntetickej DNA (značkovacích súprav). Keďže finančné prostriedky na tento projekt boli poskytnuté Ministerstvom vnútra, nie je možné dopredu odhadnúť, či by v prípade nášho záujmu boli poskytnuté opätovne. V každom prípade, ak by dopyt po tejto službe prevyšoval naše možnosti, budeme sa uchádzať o financie z projektu. Ak by však neboli poskytnuté,  môžeme navrhnúť obyvateľom, aby si značkovacie sady zakúpili a u nás im majetok označíme a zaradíme do centrálnej evidencie chráneného majetku.

 

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Komentáre