Prednášky vo vašej organizácii

MsP Šaľa

Všetky preventívne aktivity Mestskej polície v Šali v intraviláne mesta sú poskytované zdarma.

Účelom je poradiť občanom, dospelým, rodičom, seniorom, deťom i mládeži, ponúknuť im alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti ochrany zdravia i majetku a následne ich nechať slobodne sa rozhodnúť, ktorú z ponúknutých možností si vyberú.

Témy:

  • bezpečnosť detí, mládeže a seniorov,
  • ochranu ich života, zdravia a majetku,
  • prevenciu kriminality
  • elimináciu páchania negatívnych konaní,
  • pomoc pedagogickým pracovníkom v školských a predškolských zariadeniach pri odhaľovaní latentných  negatívnych konaní, (napr. šikanovanie)
  • eliminovanie narastajúceho celospoločenského problému s konzumáciou alkoholických nápojov a iných návykových látok  osobami  maloletými a mladistvými,
  • kriminality mládeže,
  • dopravnú prevenciu pre deti predškolských zariadení a žiakov I. stupňa ZŠ

 

V prípade záujmu o prednášku vo vašej organizácii nás neváhajte kontaktovať.

Komentáre