Nahlásenie kriminality v meste

  • Domov
  • Nahlásenie kriminality v meste
MsP Šaľa

Ak sa chceš cítiť v Šali bezpečnejšie, pomôž nám!

Keďže máme informácie o tom, že pribúdajú prípady obťažovania v uliciach mesta medzi mladými ľuďmi, pristúpili sme k viacerým krokom, ktoré majú situáciu zlepšiť. Jedným z nich je aj tento anonymný dotazník. Mnohí z vás nám o tom, čo sa vám stalo povedia, ale o veľa prípadoch nevieme vôbec alebo sa o nich dozvieme veľmi neskoro. Mestu a mestskej polícii by pomohlo, keby sme mali čo najviac informácií. Čím viac informácií nám dáte, tým lepšie.

Ak nechceš byť anonymný a môžeme ťa kontaktovať, napíš svoj e-mail alebo telefón. Nemusíš napísať vôbec nič a ostaneš v úplnej anonymite.

Ak si sa stal obeťou obťažovania, šikanovania alebo si bol okradnutý, vyplň formulár, ktorý je úplne anonymný. Pomôže nám to v prevencii a odhaľovaní páchateľov. Budeme vedieť kde, kedy a kto... Pomôžeš nám v práci a my budeme vedieť lepšie pomôcť tebe, aby si sa cítil v Šali bezpečne! Informácie z dotazníka pôjdu mestskej polícii, ktorá spolupracuje so štátnou políciou a mestom Šaľa.

TIP je anonymný a Vaše údaje nie sú pri riešení prípadu použité. Nezabudnite na to, že týmto spôsobom nám dávate len echo, náhodnej obchôdzky v náhodnom čase na náhodnom mieste. Ďakujeme ti za pomoc!
Captcha