Dopravno-preventívna akcia "REFLEX"

MsP Šaľa

Dňa 24.11.2023 sa hliadky MsP Šaľa zúčastnili na celoslovenskej dopravno-preventívnej akcii "REFLEX" so zameraním na kontrolu dodržiavania povinností chodcov v cestnej premávke. Príslušníci sústredili pozornosť najmä ma povinnosť reflexného označenia chodcov za zníženej viditeľnosti. Tomuto bol prispôsobený aj čas konania akcie a to od 16:30 do 18:30 hod. V rámci tejto kontroly hliadky rozdávali chodcom reflexné bezpečnostné prvky a prízvukovali ich dôležitosť - ich nosením sa zvyšuje bezpečnosť chodca na vozovke... 

Komentáre