Vedenie MsP

MsP Šaľa

Cieľom polície je poskytovať občanom mesta služby na ochranu a uplatnenie ich práv, navodenia pocitu bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie rozhodnutí samosprávy do života mesta. K naplneniu týchto cieľov je potrebné, aby MP po stránke organizačnej, technickej, personálnej i etickej spĺňala očakávania verejnosti.

Náčelník MsP

kpt. Mgr. Peter Krokavec

Mestská polícia
Hollého 9
927 05 Šaľa
Slovenská republika

+421 031 770 6777
e-mail: msp@sala.sk

 

Zástupca náčelníka MsP

Mgr. Miroslav Martinček

Mestská polícia
Hollého 9
927 05 Šaľa
Slovenská republika

+421 031 770 6777
e-mail: martincek@sala.sk