Legislatíva

MsP Šaľa

Zákony a iné legislatívne normy upravujúce prácu mestskej polície: