Označovanie bicyklov

MsP Šaľa

Vážení občania, z dôvodu množiacich sa prípadov krádeží bicyklov, si vám dovoľujeme oznámiť, že mestská polícia začne s označovaním bicyklov syntetickou DNA. Toto označovanie slúži ako ochrana pred odcudzením. Bicykel bude po aplikovaní syntetickej DNA označený výstražnou nálepkou, ktorá informuje o takomto značení, čo by malo zlodeja odradiť od jeho úmyslu bicykel odcudziť. Toto značenie je po vytvrdnutí neviditeľné a prakticky sa nedá odstrániť. Bicykel je po označení zaznamenaný v chránenej elektronickej databáze, čím sa vytvára okamžité spojenie medzi akýmkoľvek nájdeným bicyklom a jeho majiteľom, čo umožňuje veľmi rýchlu identifikáciu nájdeného bicykla.

Z dôvodu zisťovania predbežného záujmu o takéto označenie svojho bicykla, prosíme záujemcov, aby prišli na MsP Šaľa, kde nahlásia meno, adresu, telefónny kontakt a počet kusov bicyklov, ktoré by mali záujem označiť. Z dôvodu obmedzenej kapacity syntetickej DNA budeme prednostne označovať bicykle obyvateľov mesta Šaľa. Po zistení predbežného záujmu sa pristúpi k samotnému označovaniu. O priebehu, postupe a náležitostiach potrebných pri označovaní budú záujemcovia vopred informovaní.

 

Komentáre