Umiestnenie kamier

MsP Šaľa

Otočné

Statické

Kontajnerové stojiská

 

 

 

Námestie Sv. Juraja 2 ks.

ul. Pázmaňa (angličák)

ul. Cintorínska

križovatka Hlavná a Budovateľská

CMZ 2 ks. 

ul. Nitrianska

Námestie Sv. Trojice

ul. Štúrova (smer Pošta)

ul. Narcisová

ul. SNP (Kaufland)

ul. SNP 2 ks. (most)

ul. Slnečná

ul. Horná (ZŠ Murgaša)

ul. Školská 2 ks.

ul. Nivy

ul. Krátka (ZŠ Hronského)

križovatka SNP a Štúrova 2 ks.

ul. gen. L. Svobodu

križovatka Vlčanská a Dolná

ul. Novomeského (vnútroblok)

ul. Hollého

ul. Pázmaňa (pri kaštieli)

pešia zóna (budova OÚ)

ul. P.J.Šafárika 2 ks.

ul. Lúčna (budova COV)

ul. Hlavná (parkovisko pri MsÚ)

ul. Dolná 

ul. Nitrianska (Pribinovo námestie)

ihrisko Žihadielko

 

križovatka Nitrianska, Lúčna a Dlhoveská

ul. Dolná (bývalý Ms. podnik služieb) 2 ks.

 

 

mestský cintorín 2 ks.

 

 

ul. Kráľovská (bytovky)

 

 

ul. 8. mája (multifunkčné ihrisko)

 

 

ZŠ Murgaša

 

 

Galantská cesta výjazd (ul. Štúrova)

 

 

Galantská cesta vjazd (ul. Kráľovská)

 

 

križovatka Diakovská a Priemyselná

 

 

križovatka SNP a Kráľovská

 

 

ul. Nitrianska (kruhová križovatka)

 

 

ul. Nitrianska (križovatka s ul. Gen. L. Svobodu)

 

 

Vchod do budovy MsÚ

 

 

ZŠ Hronského 2 ks.

 

 

ul. Partizánska

 

 

ul. Narcisová

 

 

ul. F. Kráľa

 

 

ul. F. Kráľa (zberný dvor) 

 

 

ul. Hollého 4 ks.

 

 

ul. Cintorínska 2 ks. (multifunkčné ihrisko)

 

 

ul. Slnečná 2 ks. (ihriská)

 

 

ul. Slnečná 2 ks. 

 

 

ul. Rímska

 

 

skatepark

 

Komentáre